Turnen

Vanaf 1905 heeft gymnastiek al een rol gespeeld bij sv Hercules. In loop der  jaren is de gymnastiek gegroeid en worden er nu ook Turn lessen gegeven.

Selectie:
Bij het turnen wordt er jaarlijks mee gedaan aan wedstrijden die plaats vinden in het Noorden. Er wordt gewerkt met het reglement van de KNGU. Het turnen is onder verdeeld in twee groepen: jongste selectie 6 t/m 9 jaar en oudste selectie 10 t/m 12 jaar en ouder.

Pre-Turnen:
Naast deze twee selectie groepen hebben we binnen de club sinds September 2017 ook een nieuwe groep genoemd Pre-Turnen. Deze les is speciaal opgezet voor meiden die gymnastiek net iets te simpel vinden en graag een beetje willen proeven van de turnsport. De lessen zullen ingericht worden net als de turnlessen alleen zal er nog niet mee gedaan worden aan wedstrijden.