Contributie per september 2023:

  • De eerste 2 lessen zijn gratis (als proefles) voor zowel volleybal als gym, acro, dans en turnen.
  • We hanteren binnen SV Hercules voor de iedere sport hetzelfde uurtarief. (€ 11,00 p.u.)
  • Iedere tweede (of daaropvolgende uur) word met 75% van het uurtarief gerekend.
  • Bij een aantal sporten kan afhankelijk van wedstrijddeelname nog wedstrijd geld worden berekend (o.a. bij turnen en acro)

Aanmelden? Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden. Stuur dit getekend retour aan de penningmeester: P. Cuiper, per mail naar: pm-svhercules@outlook.com Uitgeprint inleveren kan ook op Aengwirderweg 400 in Gersloot.

* Rekenvoorbeeld:

  • 4 trainingsuren per week = €11,00 voor het 1e uur + 3x €8,25 voor het 2e t/m 4e uur = totaal € 35,75 contributie per maand.
  • Indien een lid binnen SV Hercules aan twee of meer verschillende sporten deelneemt geldt ook bovenstaand rekenvoorbeeld voor het totaal aantal uren.

**  Aan deze sporten zijn een aantal extra kosten verbonden:

Acro:
– Contributie is inclusief bondscontributie van de KNGU
– Exclusief wedstrijdgelden, deze worden aan het eind van het seizoen apart geïncasseerd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal wedstrijden waaraan is deelgenomen.
– Acro leden dienen zelf samen met hun team voor een geschikt wedstrijdpakje te zorgen

Turnen:
– Contributie is inclusief bondscontributie van de KNGU
– Exclusief wedstrijdgelden, deze worden aan het eind van het seizoen apart geïncasseerd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal wedstrijden waaraan is deelgenomen.
– Turn(st)ers die aan wedstrijden deelnemen betalen € 10,00 huur voor het pakje per seizoen.

Volleybal:
– Bondscontributie van de NeVoBo bedraagt € 40,00 per jaar.
– Het shirtgeld voor de afdeling volleybal bedraagt € 10,00 per jaar.