Contributie per september 2019:

In onderstaande tabel staat de contributie per sport vermeld:

  • De eerste 2 lessen zijn gratis (als proefles) voor zowel volleybal als gym, acro, dans en turnen.
  • We hanteren binnen SV Hercules voor de verschillende sporten verschillende tarieven
  • Bij een aantal sporten kan afhankelijk van wedstrijddeelname nog wedstrijd geld worden berekend (o.a. bij turnen en acro

Aanmelden? Vraag bij de trainer een inschrijfformulier vragen. Dit kan ingevuld weer ingeleverd worden tijdens een training of worden in gescand en dan per mail gestuurd worden naar svhercules@outlook.com

* Contributiebedrag is per maand maar wordt berekend op het aantal uren wat getraind wordt per week
Voorbeeld: 4 uren trainen in de week. 1e uur is € 10,00 volgende 3 uren is 3x € 5,00 dus € 15,00. Totaal € 25,00 contributie per maand.