SV Hercules

Sportvereniging Hercules is opgericht in het jaar 1905 te Tjalleberd. Destijds opgericht om de jeugd meer lichaamsbeweging te geven. De doelstelling is nu om een ieder die lid is of wil worden een plezierige manier van sportbeoefening te bieden. Het bestuur welke door de leden is gekozen, zal deze doelstelling na wat binnen hun vermogen ligt trachten te realiseren

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Via deze linkt kunt u de Priacy Policy van sv Hercules Tjalleberd bekijken: Privacy Policy sv Hercules

Het Blauwe Boekje

Het Blauwe Boekje is het Huishoudelijk Reglement van S.V. Hercules. Hierin zijn o.a. gegevens van de vereniging, reglementen t.a.v. de afdelingen volleybal en gymnastiek, kledingvoorschriften en de bestuursleden terug te vinden. De wijzigingen worden op de jaarlijkse ledenvergadering naar voren gebracht door het bestuur. Op de ledenvergadering kan ieder lid van Hercules een uitspraak doen over de wijzigingen. De leden beslissen of de wijzigingen in het Blauwe Boekje worden opgenomen. Het aanwezig zijn op de ledenvergadering is mede daarom van belang. Mocht u vragen of opmerkingen hebben schroom niet en neem contact op met één van de bestuursleden Bestuur S.V. Hercules HetBlauweBoekje 2017-2018