Vanuit het Sportpark By de Fjilden & MFA Aengwirden is er eenĀ corona protocolĀ opgesteld. Graag willen wij al onze leden en bezoekers er op wijzen zich te houden aan dit protocol om besmettingen te voorkomen. We wensen jullie vanaf deze plaats allemaal een heel sportief en GEZONDE start van het nieuwe seizoen. SAMEN HOUDEN WE CORONA ER ONDER!